skip to Main Content
Leven In Vrede Met God

Leven in vrede met God

Door: Walfried Giltjes

Leven in vrede met God was het thema waar ik afgelopen maand over heb gesproken. Zoals Collossenzen 1:13 zegt zijn we overgebracht naar het koninkrijk van Jezus en in dat koninkrijk zijn onze zonden vergeven. We mogen leven in vrede met God. Leven in het nieuwe verbond. Wat een rijkdom wat een vrijheid en voorrecht om 24\7 in die vrede te mogen leven. Allemaal en alleen dankzij Jezus. 

Een vrede die Israël, levend onder een oud verbond met God niet dagelijks kon ervaren. Door hun misstappen en ongehoorzaamheid verbraken zij telkens opnieuw de afspraken die golden voor dat verbond. Wanneer we kijken naar het verbond dat God sloot met Israël en hoe dat verbond zich ontwikkelde, zien we dat het volk van God uiteindelijk volkomen vastliep in een religieus systeem. Er was weinig leven te vinden in het oude verbond. Gods tegenwoordigheid was niet langer aanwezig in de tempel, honderden jaren werd er geen enkel profetisch woord ontvangen. Wat overbleef waren de gebruiken, tradities, rituelen en regels, heel veel regels. 

In die tijd kwam Jezus, de Joodse Messias. Jezus begint zijn onderwijs met een prachtige uitnodiging aan deze Joodse mensen. “Ben je uitgeput door religie?” Zei hij tegen ze. “Dan heb ik goed nieuws voor je. Het koninkrijk van God is voor jou!” (Mat 5:3).  De Joden hadden wellicht hele andere verwachtingen van hun Messias. Jezus bevrijdde hen niet van de Romeinse overheerser maar van het verstikkende oude verbond waar zij in vastgelopen waren. Jezus kwam voor iets nieuws, een nieuw verbond van genade en vergeving.  Jezus diende het Joodse volk door hen te wijzen op het aflopen van het oude verbond en hen uit te nodigen voor een nieuwe verbond. Gelukkig was deze nieuwe verbondsrelatie met God niet uitsluitend voor Israël, maar beschikbaar voor elk mens op aarde. Elk mens dat van Jezus houdt en Hem wil volgen. 

Nu mogen wij door geloof deelnemen aan dat nieuwe verbond. Een verbond van zegen en gunst, genade en vergeving. Waar we als rechtvaardige, heilige zonen en dochters in vrede met God mogen leven. Dat is ons thuis, dat is waar je elke dag mag beginnen. Jezus heeft ons bevrijd, zodat we in vrijheid zouden leven! (Gal 5:1)  De vrijheid die we hebben ontvangen stelt je in staat om het leven waar Jezus voor gekomen is ten volle uit te leven. 

Het punt is alleen dat deze prachtige boodschap vertroebeld wordt wanneer we het nieuwe verbond vermengen met het oude verbond. Het mengen tussen oud en nieuw is iets wat voortdurend plaatsvindt en het maakt het evangelie onaantrekkelijk. Vemenging zorgt ervoor dat we proberen het kwaad te overwinnen om zo vrij te worden, in plaats van leven in de vrijheid die ons in staat stelt het kwade te overwinnen. Wanneer we geen onderscheid maken tussen oud en nieuw passen we bijbelteksten toe op ons leven die oorspronkelijk geschreven zijn door of voor mensen die leefden onder een oud verbond. Vermening doet ons geloven dat zegen uitsluitend ontvangen wordt wanneer we gehoorzaam zijn. Vermenging beïnvloed ons beeld van God hoe Hij op ons reageert wanneer we fouten maken. Vermening zorgt ervoor dat we geloven dat we voortdurend in en uit de vrede van God bewegen. Op goede dagen is het goed tussen mij en God, op slechte dagen niet. Vermenging roept “je doet het niet goed genoeg.”

Heel wat christenen lopen rond met de overtuiging het niet goed genoeg te doen. Gevoelens van schuld en teleurgesteld zijn in hun eigen discipline. De relatie die zij hebben met God is niet wat zij zouden willen. In veel gevallen is dat het resultaat van vermenging tussen oud en nieuw. 

Ik verlang naar een kerk die dagelijks leeft vanuit die plek die God door zijn Zoon beschikbaar heeft gesteld. We leven niet naar heiligheid toe, maar vanuit een geheiligde staat. We leven niet naar rechtvaardiging toe, maar vanuit een rechtvaardige staat. Vanuit die plek, samen met de Heilige Geest, mag je leren om dat nieuwe leven op een waardige manier uit te leven. Een leven dat eer geeft aan Jezus. 

De vrijheid die je hebt ontvangen is het startpunt. En het stelt je in staat om het leven van volheid waar Jezus voor gekomen is, voor 100% uit te leven. Op elk gebied van je leven.

In drie preken heb ik deze boodschap verder uitgewerkt. Je kunt het hieronder terugkijken of beluister de podcast via spotify.

Back To Top