skip to Main Content
Leef En Laten Leven?

Leef en laten leven?

Door: Walfried Giltjes

Liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad. Dat is onze gezamenlijke opdracht. Op zondag 18 september heb ik daar over gesproken. Je kunt de boodschap terugluisteren op youtube of spotify.

Liefhebben zoals Jezus ziet er op sommige vlakken anders uit dan de liefde zoals de wereld om ons heen dat ziet. De liefde van de wereld zegt:

“leef en laat leven, geef anderen de ruimte om te doen wat hij of zij wil en bemoei je er verder niet mee.”  

Dat is een liefde die ik Jezus niet heb zien geven. Ja, Hij geeft ruimte om eigen keuzes te maken maar zal wat krom is toch echt benoemen. Ik zie geen enkele terughoudendheid bij Jezus om zonde te benoemen in iemands leven. 

Laten we eerlijk zijn, dat vinden we maar een lastig iets. Aan de ene kant draagt Jezus je op om de ander lief te hebben zoals Hij jou heeft liefgehad en diezelfde Jezus drukt van tijd tot tijd met zijn vinger precies op de pijnlijke plekken van je hart. Die twee kunnen we maar moeilijk bij elkaar brengen. Pijn kunnen we maar moeilijk associëren met liefde. 

Jezus benoemt op een aantal plekken in de evangeliën de zonde in iemands leven. Ik vermoed dat wij als 21ste eeuwse west Europeanen iets horen in de woorden van Jezus die omstanders in de dagen van Jezus niet hoorden. Ik kan dat het best uitleggen met het verhaal van de overspelige vrouw. Je kunt dit verhaal lezen in Johannes 8:3-10. 

De overspelige vrouw werd betrapt en naar Jezus gebracht. Kijk, zeiden zij, deze vrouw heeft gezondigd. Ze waren nieuwsgierig hoe Jezus zou handelen in deze situatie. Jezus schrijft iets in het zand en zegt, wie zonder zonden is mag de eerste steen gooien. Wat een geniale set van Jezus! Met één zin is het feestje van de farizeeërs afgelopen. Ze leggen hun stenen neer en druipen af. Jezus stelt de vrouw vervolgens een vraag. Kijk, eens om je heen, is er iemand die je heeft veroordeeld? Ze draait zich om en kijkt tegen de ruggen van een groep verslagen mensen. Haar antwoord op Jezus vraag is: “Niemand Heer, niemand heeft mij veroordeeld! 

Wat? Niemand? Hoe komt ze daar nu bij? De groep schriftgeleerden en farizeeërs hadden haar betrapt. Ze hadden geroepen, je bent schuldig! Je bent onrein, je hebt gezondigd! Dat is toch oordeel! 

Probeer je eens te verplaatsen in haar positie. Zou jouw antwoord net zo zijn als de vrouw of zou je je wel degelijk veroordeeld voelen door de mensen om je heen? Ik vermoed het laatste. In onze tijd ervaren mensen oordeel wanneer zij geconfronteerd worden met zonde in hun leven. Blijkbaar was het voor de vrouw die voor Jezus stond anders. Zij keek om zich heen en zei dat zij door niemand veroordeeld was. Hier is het punt wat ik wil maken.  Oordeel zat hem niet in het benoemen van zonde maar in de straf, het gooien van stenen. Deze vrouw ervaarde dat zij niet veroordeeld werd om het simpele feit dat niemand van de groep een steen naar haar gooide. 

Jezus zegt vervolgens tegen haar. Ik veroordeel je ook niet. Met andere woorden, ik gooi ook geen steen naar je, ik geef je geen straf. Vervolgens zegt Hij tegen haar: “ga heen” je bent vrij om te gaan en je keuzes te maken. En tot slot zegt Hij: “zondig niet meer”. Ook hier laat Jezus zien dat zonde benoemen iets anders is dan oordeel. Als dat niet zo zou zijn dan zou Jezus hier zichzelf tegenspreken. 

Wanneer Jezus je wijst op zonde dan is dat geen oordeel maar een uitnodiging. 

Cornelius Plantinga, een Amerikaans theoloog geeft ons zijn definitie van zonde: “Zonde is verwijtbare, aantasting van Shalom”. 

Wat is Shalom? Shalom is het Hebreeuwse woord voor vrede. Maar het betekent veel meer dan vrede. Het is een ontzettend rijk woord wat we in het Nederlands niet goed kunnen vertalen met een enkel woord. Het omvat heelheid, harmonie in relaties, compleetheid, voorspoed en overwinning.  

Dat is Gods doel voor jou! Wanneer de Heilige Geest je wijst op zonde in je leven dan is dat een daad van liefde. Het is een uitnodiging om de Shalom van God in je leven te herstellen. 

Jezus geeft ons een nieuw gebod en dat is dat we elk mens mogen liefhebben op dezelfde manier zoals Jezus ons heeft liefgehad. Dat betekent dat we niet veroordelen. Geen straf, geen stenen als iemand een fout maakt. Liefhebben zoals Jezus betekent ook benoemen als een broer of zus een misstap maakt. Benoemen met als doel om de ander te helpen de Shalom van God in zijn of haar leven te herstellen. 

Shelter is een gemeente waar je niet gestraft wordt als je een fout maakt. Je hebt de vrijheid om je eigen keuzes te maken èn als het nodig is, nodigen we je vrijmoedig uit om de Shalom van God in je leven te herstellen. Dat is liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad.

Back To Top